[090204] Combo Sony a7 (SEL24F28G, SEL40F25G, SEL50F25G) -3TR CIVN502212073 (Promotion has expired)

Promotion period: from 01/01/2022 to 02/04/2023

89,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
64,980,000 đ 58,980,000 đ
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
64,980,000 đ 58,980,000 đ
89,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
89,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
64,980,000 đ 58,980,000 đ
58,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
58,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
58,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
97,980,000 đ
Số điểm ảnh8 - 12 MP Thương hiệuSony
97,980,000 đ
Số điểm ảnh8 - 12 MP Thương hiệuSony
97,980,000 đ
Số điểm ảnh8 - 12 MP Thương hiệuSony
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
79,980,000 đ 69,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
79,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
79,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
74,980,000 đ 64,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
74,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
74,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP