TẤT CẢ DANH MỤC

300MB/s

3,380,000 đ
  • - Thiết kế cao cấp, bền bỉ
  • - Tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh và ổn định
  • - Hỗ trợ quay Video 4K
  • - Phục hồi dữ liệu dễ dàng với phần mềm RESCUEPRO® DELUXE
  • - Dung lượng lưu trữ thoải mái

1,550,000 đ

- Thiết kế cao cấp, bền bỉ

- Tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh và ổn định

- Hỗ trợ quay Video 4K

- Phục hồi dữ liệu dễ dàng với phần mềm RESCUEPRO® DELUXE

- Dung lượng lưu trữ thoải mái


2,750,000 đ

- Thiết kế cao cấp, bền bỉ

- Tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh và ổn định

- Hỗ trợ quay Video 4K

- Phục hồi dữ liệu dễ dàng với phần mềm RESCUEPRO® DELUXE

- Dung lượng lưu trữ thoải mái