TẤT CẢ DANH MỤC

<= 3kg

1,590,000 đ
  • - Tổng tải trọng: 3kg
  • - Chiều cao lớn nhất: 135.6 cm
  • - Chiều cao nhỏ nhất: 36.1 cm
  • - Chiều cao khi gập: 29.46 cm
  • - Số đoạn chân: 5
  • - Trọng lượng: 0.78kg
  • - Chân có thể xếp ngược và có khóa vặn
  • - Đa dạng góc chân: 25, 45 & 75°
  • - Trụ chính giữa 2 đoạn, có khóa vặn
  • - Đầu bi loại Arca với đế QB-3AS