Flash Sale giảm ngay 50% giá tốt chỉ 1 ngày duy nhất

TẤT CẢ DANH MỤC

40MB/s

Lexar Professional 16GB 1000x
  • - 20%
  • Giảm thêm - 10%
600,000 đ 750,000 đ
Lexar Professional 32GB  1000x
  • - 27%
  • Giảm thêm - 10%
800,000 đ 1,090,000 đ
Lexar Professional 64GB  1000x
  • - 22%
  • Giảm thêm - 10%
1,080,000 đ 1,390,000 đ