Canon LV-IP01 Interactive Pen

Di chuột vào hình ảnh để phóng to
1,800,000 đ
Chuyên gia tư vấn

Canon LV-IP01 Interactive Pen

Canon LV-IP01 Interactive Pen sẽ làm cho bài giảng và bài thuyết trình của bạn trở nên tiện dung hơn bao giờ hết.  LV-IP01 cho phép bạn viết văn bản và sơ đồ trên màn hình chiếu và tăng cường tác động tổng thể của bản trình bày của bạn. Sản phẩm tương tihchs với máy chiếu  LX-WX300USTi.

Tùy chọn theo giá:

Sản phẩm bao gồm


Canon LV-IP01 Interactive Pen x 1

Đặc tính kỹ thuật