Đại tiệc Sony - Ưu đãi từ hãng

TẤT CẢ DANH MỤC

Dual-core 1.7 GHz Cortex-A15