Tưng bừng khai trương zShop chi nhánh mới

TẤT CẢ DANH MỤC

Danh mục sản phẩm
Lọc tìm sản phẩm

Filter - Giảm đến 30%

Filter - Giảm đến 30%

Cơ hội mua filter với mức giảm giá lên tới 30%. Hãy chọn ngay cho mình một filter thích hợp nhất nhé chỉ từ ngày 8.7 - 12.7.

Xem danh sách sản phẩm ngay bên dưới.

Hoya 67mm HMC UV(C)
 • - 30%
399,000 đ 569,700 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 72
 • - 22%
1,020,000 đ 1,300,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 77
 • - 15%
1,150,000 đ 1,350,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 82
 • - 9%
1,620,000 đ 1,790,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 49
 • - 12%
610,000 đ 690,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 52
 • - 12%
610,000 đ 690,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58
 • - 11%
650,000 đ 730,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 62
 • - 9%
690,000 đ 760,000 đ
Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 67
 • - 9%
810,000 đ 890,000 đ
Hoya 77mm HMC UV(C)
 • - 8%
599,000 đ 650,091 đ
Hoya 52mm HMC UV(C)
 • - 14%
379,000 đ 443,100 đ
Hoya 58mm HMC UV(C)
 • - 15%
429,000 đ 506,400 đ
Hoya 62mm HMC UV(C)
 • - 15%
449,000 đ 527,500 đ
Hoya 67mm HMC UV(C)
 • - 12%
499,000 đ 569,700 đ
Hoya 72mm HMC UV(C)
 • - 7%
549,000 đ 590,800 đ
Hoya 82mm HMC UV(C)
 • - 5%
699,000 đ 738,500 đ
Hoya 49mm HMC UV(C)
 • - 23%
359,000 đ 464,200 đ