Fujifilm Săn Deal Hè To Đến 4 Triệu

 

Áp dụng đến hết ngày 05/07/2021 

Sản phẩm

Giá khuyến mãi

 ▼ X-T4 giảm 3,000,000 VNĐ      

     X-T4 Body

     X-T4 Kit 18-55mm

     X-T4 Kit 16-80mm

37,990,000 VNĐ

45,990,000 VNĐ

48,990,000 VNĐ

 ▼ X-T200 giảm 2,000,000 VNĐ

     X-T200 Body

     X-T200 Kit 15-45mm

13,990,000 VNĐ

16,990,000 VNĐ

 ▼ X-A7 Kit 15-45mm Giảm 3,000,000 VNĐ

12,990,000 VNĐ

  X-T30 Combo giảm 4,000,000 VNĐ

           X-T30 Body + XF 35mm F1.4 R

           X-T30 Kit 15-45mm + XF 35mm F1.4 R 

           X-T30 Kit 18-55mm + XF 35mm F1.4 R

30,590,000 VNĐ

33,590,000 VNĐ

37,590,000 VNĐ

 ▼ Ống kính XF giảm đến 40,000,000 VNĐ     

     XF 16-55mm

     XF 50-140mm

     XF 200mm

     XF 8-16mm

21,500,000 VNĐ

28,100,000 VNĐ

104,990,000 VNĐ 

41,990,000 VNĐ 

 ▼ Ống kính GF giảm 7,000,000 VNĐ    

     GF 23mm F2 R LM WR

     GF 32-64mm F4 R LM WR

     GF 100-200mm F4 R LM OIS WR

54,900,000 VNĐ

47,900,000 VNĐ

52,900,000 VNĐ