TẤT CẢ DANH MỤC

Fujie

18,300,000 đ
 • -Kích thước sản phẩm: W810xD380xH980mm
 • - Kích thước cả thùng: W810xD380xH1000mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 50 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ,
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Trên tủ được gắn 01 đồng hồ kỹ thuật số
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 10W
 • - Dung tích: 250 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 2 cửa 2 bên, khoá Inox chống gỉ
 • - 04 khay Có thể tháo dời/ mỗi bên
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen

27,550,000 đ
 • - Kích thước sản phẩm: W910xD380xH1190mm
 • - Kích thước cả thùng: W910xD380xH1210mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 55 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ,
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Trên tủ được gắn 01 đồng hồ kỹ thuật số
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 16W
 • - Dung tích: 350 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 2 cửa 2 bên, khoá Inox chống gỉ
 • - 05 khay Có thể tháo dời/ mỗi bên
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen

57,050,000 đ
 • -Kích thước sản phẩm: W810xD550xH1930mm 
 • - Kích thước cả thùng: W810xD550xH2060mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 105 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ,
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Trên tủ được gắn 01 đồng hồ kỹ thuật số
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 20W
 • - Dung tích: 800 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 6 cửa 3 tầng, khoá Inox chống gỉ
 • - 02 khay Có thể tháo dời/ mỗi tầng
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen

66,500,000 đ
 • - Kích thước sản phẩm: W1210xD580xH1800mm 
 • - Kích thước cả thùng: W1210xD580xH1950mm 
 • - Trọng lượng sản phẩm: 130 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ,
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Trên tủ được gắn 01 đồng hồ kỹ thuật số
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 48W
 • - Dung tích: 1200 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 6 cửa 3 tầng, khoá Inox chống gỉ
 • - 02 khay Có thể tháo dời/ mỗi tầng
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen

15,400,000 đ
 • - Kích thước sản phẩm : W500xD390xH1170mm
 • - Kích thước cả thùng : W500xD390xH1190mm
 • - Trọng lượng sản phẩm : 39 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng : 8W
 • - Dung tích : 200 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 2 cửa, 2 tầng , khoá Inox chống gỉ
 • - 02 khay Có thể tháo dời / tầng
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen.
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.

18,200,000 đ
 • - Kích thước sản phẩm: W450xD380xH720mm
 • - Kích thước cả thùng: W450xD380xH740mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 21 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 4W
 • - Dung tích: 100 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 1 cửa, khoá Inox chống gỉ
 • - 03 khay Có thể tháo dời
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm 
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen.      

23,500,000 đ
 • - Tủ chống ẩm Fujie AD300 ( 300 lít )
 • - Kích thước sản phẩm: W600xD440xH1210mm
 • - Kích thước cả thùng: W600xD440xH1230mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 38 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ.
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm
 • - Điện áp sử dụng:110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 8W
 • - Dung tích: 300 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 2 cửa, 2 tầng, khoá Inox chống gỉ
 • - 02 khay Có thể tháo dời/ mỗi tầng
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen. 

27,450,000 đ
 • - Tủ chống ẩm Fujie AD350 ( 350 lít )
 • - Kích thước sản phẩm: W910xD380xH1190mm
 • - Kích thước cả thùng: W910xD380xH1210mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 55 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Trên tủ được gắn 01 đồng hồ kỹ thuật số báo độ ẩm/nhiệt độ
 • - Có nút điều chỉnh độ ẩm ở bên ngoài.
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 16W
 • - Dung tích: 350 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 2 cửa 2 bên, khoá Inox chống gỉ
 • - 05 khay Có thể tháo dời/ mỗi bên
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • -Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen

33,900,000 đ
 • - Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400 lít)
 • - Kích thước sản phẩm: W600xD530xH1550mm
 • - Kích thước cả thùng: W600xD530xH1570mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 70 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 20W
 • - Dung tích: 400 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 2 cửa, 2 tầng, khoá Inox chống gỉ
 • - 02 khay Có thể tháo dời/ mỗi tầng
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen

50,050,000 đ
 • -Tủ chống ẩm Fujie AD500 ( 500 lít )
 • - Kích thước sản phẩm: W600xD530xH1800mm
 • - Kích thước cả thùng: W600xD530xH1820mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 85 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng : 20W
 • - Dung tích: 500 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 3 cửa, 3 tầng  khoá Inox chống gỉ
 • - 02 khay Có thể tháo dời/ mỗi tầng
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn:  Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen. 

69,500,000 đ
 • - Tủ chống ẩm Fujie AD1200 ( 1200 lít )
 • - Kích thước sản phẩm: W410xD390xH990mm
 • - Kích thước cả thùng: W410xD390xH1000mm
 • - Trọng lượng sản phẩm: 150 kg
 • - Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ
 • - Lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.
 • - Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
 • - Công suất điện năng: 8W
 • - Dung tích: 1200 lít
 • - Phạm vi khống chế độ ẩm từ 30% - 80% RH.
 • - 6 cửa, khoá Inox chống gỉ
 • - Có 02 khay/ngăn và có thể tháo dời
 • - Chất liệu: Tủ được làm bằng tôn dày 1.5mm
 • - Màu sơn: Được sơn hai lớp bằng sơn tĩnh điện màu đen.