Fujifilm Mừng Giáng Sinh Giảm Linh Đình Đến 7,000,000đ - done

Áp dụng đến hết ngày 31/12/2021

  Sản phẩm

  Fujifilm X-T4 => giảm ngay 3,000,000đ

X-T4 Body

X-T4 Kit 18-55mm

X-T4 Kit 16-80mm

  Fujifilm X-E4 => tặng 2 pin Fujifilm W126S

X-E4 Body

X-E4 Kit 27mm F2.8

  Fujifilm X100V => tặng 2 pin Fujifilm W126S

  Fujifilm X-T200 Kit 15-45mm II 

  => giảm ngay 2,000,000đ + tặng pin Fujifilm W126S

  Combo Fujifilm X-T4 => giảm đến 7,000,000đ

X-T4 Body + XF23mm F1.4

X-T4 Kit 18-55mm + XF23mm F1.4

X-T4 Kit 16-80mm + XF23mm F1.4

X-T4 Body + XF16-55mm

X-T4 Kit 18-55mm  XF16-55mm

X-T4 Kit 16-80mm + XF16-55mm

X-T4 Body + XF50-140mm

X-T4 Kit 18-55mm + XF50-140mm

X-T4 Kit 16-80mm + XF50-140mm

  Combo Fujifilm X-T3 => giảm ngay 1,500,000đ

X-T3 Body + XF23mm F2

X-T3 Body + XF35mm F2

X-T3 Body + XF50mm F2

  Combo Fujifilm X-T3 WW => tặng máy ảnh Instax SQ6

X-T3 WW Body + XF23mm F2

X-T3 WW Body + XF35mm F2

X-T3 WW Body + XF50mm F2

  Combo Fujifilm X-T30 => giảm ngay 2,500,000đ

X-T30 Body + XF23mm F2

X-T30 Body + XF35mm F2

X-T30 Body + XF50mm F2

  Combo Fujifilm X-T30 II => tặng máy ảnh Instax Mini Toy & pin Fujifilm W126S

X-T30 II Body + XF23mm F2

X-T30 II Body + XF35mm F2

X-T30 II Body + XF50mm F2

  Ống kính Fujinon giảm đến 3,000,000đ

XF35mm F1.4

XF50mm F1

Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
36,480,000 đ 34,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
36,480,000 đ 34,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
35,090,000 đ 33,090,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
36,480,000 đ 34,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
36,480,000 đ 34,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
35,090,000 đ 33,090,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
 
21,990,000 đ 19,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm