Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 9990000đ
  • 203800000đ
Loại cảm biến
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Summer Sale Fujifilm Giảm Đến 10 Triệu

Áp dụng đến hết ngày 31/05/2022

 Sản phẩm Giá khuyến mãi

    X-T4 giảm ngay 3 triệu

       X-T4 Body

       X-T4 Kit 18-55mm

       X-T4 Kit 16-80mm

 

37,990,000 đ

45,990,000 đ

48,990,000 đ

    X-T4 tặng grip VG-XT4

       X-T4 Body

       X-T4 Kit 18-55mm

       X-T4 Kit 16-80mm

 

40,990,000 đ

48,990,000 đ

51,990,000 đ

    Combo X-T4 giảm 4 triệu + tặng pin W235

       X-T4 Body + XF 16-55mm

       X-T4 Kit 18-55mm + XF 16-55mm

       X-T4 Kit 16-80mm + XF 16-55mm

       X-T4 Body + XF 50-140mm

       X-T4 Kit 18-55mm + XF 50-140mm

       X-T4 Kit 16-80mm + XF 50-140mm

 

63,980,000 đ

71,980,000 đ

74,980,000 đ

72,480,000 đ

80,480,000 đ

83,480,000 đ

    Combo X-T30 II + XF35mm F1.4 giảm 3 triệu

       X-T30 II Body + XF35mm F1.4

       X-T30 II Kit 15-45mm + XF35mm F1.4

       X-T30 II Kit 18-55mm + XF35mm F1.4

 

31,590,000 đ

34,590,000 đ

40,600,000 đ

    Combo X-T3 WW + XF50mm F2 giảm 3 triệu

       X-T3 WW Body + XF50mm F2

       X-T3 WW Kit 18-55mm + XF50mm F2

 

33,480,000 đ

41,480,000 đ

    Ống kính Fujifilm giảm đến 3 triệu

       XF35mm F1.4 R

       XF16mm F2.8 R WR

       XF23mm F2 R WR

       XF10-24mm F4 R OIS WR

       XF16-55mm F2.8 R LM WR

       XF55-200mm F3.5-4.8

       XF50-140mm

 

10,600,000 đ

9,290,000 đ

9,790,000 đ

23,990,000 đ

23,990,000 đ

13,500,000 đ

32,490,000 đ

    GFX giảm đến 10 triệu

      GFX 50S II Body

      GFX 50S II Kit 35-70mm

      Combo GFX100s + GF45-100mm

      GF30mm F3.5 R WR

      GF50mm F3.5 R LM WR

      GF63mm F2.8 R WR

      GF45-100mm F4 R LM OIS

      GF100-200mm F5.6 R LM OIS

      GF110mm F2

 

89,990,000 đ

101,990,000 đ

193,800,000 đ

38,990,000 đ

21,990,000 đ

29,900,000 đ

53,900,000 đ

54,900,000 đ

59,900,000 đ

Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
203,800,000 đ 193,800,000 đ
Số điểm ảnh100 MP trở lên Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
44,480,000 đ 41,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
43,600,000 đ 40,600,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
43,600,000 đ 40,600,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
34,590,000 đ 31,590,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
34,590,000 đ 31,590,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
37,590,000 đ 34,590,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
37,590,000 đ 34,590,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
87,480,000 đ 83,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
84,480,000 đ 80,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
76,480,000 đ 72,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
78,980,000 đ 74,980,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
75,980,000 đ 71,980,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
67,980,000 đ 63,980,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
87,480,000 đ 83,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
84,480,000 đ 80,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
76,480,000 đ 72,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
78,980,000 đ 74,980,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
75,980,000 đ 71,980,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
67,980,000 đ 63,980,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
36,480,000 đ 33,480,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
40,990,000 đ 37,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
96,990,000 đ 89,990,000 đ
Số điểm ảnh40 - 60 MP Tùy chọn theo giá Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
40,990,000 đ 37,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
40,990,000 đ 37,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
 
48,990,000 đ 45,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
 
48,990,000 đ 45,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
 
51,990,000 đ 48,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP Thương hiệuFujifilm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
 
51,990,000 đ 48,990,000 đ
Số điểm ảnh26 - 30 MP
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
57,500,000 đ 53,900,000 đ
Thể loại lensStandard Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 82mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
59,900,000 đ 54,900,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens Thương hiệuFujifilm
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
24,990,000 đ 21,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 62mm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
9,990,000 đ 9,290,000 đ
Thể loại lensWide Lens Thương hiệuFujifilm
Giảm 14%
Giảm Thêm 14%
34,900,000 đ 29,900,000 đ
Thể loại lensStandard Lens Thương hiệuFujifilm
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
66,900,000 đ 59,900,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens Thương hiệuFujifilm
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
10,490,000 đ 9,790,000 đ
Thể loại lensWide Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 43mm
Giảm 11%
Giảm Thêm 11%
26,990,000 đ 23,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 77mm
Giảm 5%
21,889,000 đ 20,900,000 đ
Thể loại lensWide Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 72mm
Giảm 12%
Giảm Thêm 8%
35,490,000 đ 32,490,000 đ
Thể loại lensStandard Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 72mm
Giảm 0%
Giảm Thêm 10%
15,000,000 đ 13,500,000 đ
Thể loại lensStandard Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 62mm