Ống kính Fujifilm săn deal hè

Sản phẩm

Giá khuyến mãi

 ▼ Ống kính XF giảm đến 40,000,000 VNĐ     

     XF 16-55mm

     XF 50-140mm

     XF 200mm

     XF 8-16mm

21,500,000 VNĐ

28,100,000 VNĐ

104,990,000 VNĐ 

41,990,000 VNĐ 

 ▼ Ống kính GF giảm 7,000,000 VNĐ    

     GF 23mm F2 R LM WR

     GF 32-64mm F4 R LM WR

     GF 100-200mm F4 R LM OIS WR

54,900,000 VNĐ

47,900,000 VNĐ

52,900,000 VNĐ

Không có sản phẩm trong phần này