Manufactory: E[Apple]; Tùy chọn theo giá: C[N]; (Tính năng cho Macbook) Màn hình Macbook: E[21.5 inch]; (Tính năng cho Macbook) Đời Macbook: E[2020]; (Tính năng cho Macbook) Ổ cứng SSD: E[256GB]; (Tính năng cho Macbook) CPU Macbook: E[Intel Core i5]

Không có sản phẩm trong phần này