Sony A6400 uu dai khung

Fujifilm sieu bao khuyen mai ngap tran uu dai

black to school sony nhan ngan uu dai

TẤT CẢ DANH MỤC

ND - Neutral Density

4,190,000 đ

Hệ số Bộ lọc 1.000x, Stop 10

Điều chỉnh độ sáng hợp lý toàn bộ hình ảnh

Cho phép khẩu độ rộng hơn

Sơn phủ đa lớp MRC


3,490,000 đ

64x Filter Factor, 6 Stop

Cho phép tốc độ Shutter giảm

Cho phép khẩu độ rộng hơn

Sơn phủ đa lớp MsRC

Chất liệu: Nano Coating

4,390,000 đ

64x Filter Factor, 6 Stop

Cho phép tốc độ Shutter giảm

Cho phép khẩu độ rộng hơn

Sơn phủ đa lớp MsRC

Chất liệu: Nano Coating

6,690,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa; cắt qua các đám mây mù 

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott


5,290,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa; cắt qua các đám mây mù 

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott


5,390,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa, cắt qua các đám mây mù

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott


5,790,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa; cắt qua các đám mây mù 

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott


6,190,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa; cắt qua các đám mây mù 

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott


6,190,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa; cắt qua các đám mây mù 

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott


7,590,000 đ

Hệ số kính lọc: 1.0

Multi-Coated: Có

Xoay: Không có ứng dụng

Tác dụng: Giảm bớt sắc thừa; cắt qua các đám mây mù 

Ứng dụng: chụp cảnh núi và biển, những nơi có nhiều mây mù

Nhiệt độ màu: Không có ứng dụng

Chất liệu: Thủy tinh Schott