Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 19490000đ

Phiên bản 64GB

Giảm 36%
26,590,000 đ 17,090,000 đ
Giảm 36%
26,590,000 đ 16,990,000 đ
Giảm 53%
23,490,000 đ 11,090,000 đ
Giảm 54%
10,400,000 đ 4,790,000 đ
CH1 Dung lượng bộ nhớPhiên bản 64GB Tùy chọn theo giá
Giảm 48%
9,300,000 đ 4,790,000 đ
CH2 Dung lượng bộ nhớPhiên bản 64GB Tùy chọn theo giá
Giảm 47%
12,439,000 đ 6,590,000 đ
CH1 Dung lượng bộ nhớPhiên bản 64GB Tùy chọn theo giá
Giảm 49%
9,380,000 đ 4,790,000 đ
CH1 Dung lượng bộ nhớPhiên bản 64GB Tùy chọn theo giá