Giá

đ  –  đ

  • 3490000đ
  • 29990000đ

Sony E

29,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm
20,990,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm
14,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 4%
Giảm Thêm 8%
12,990,000 đ 11,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
24,000,000 đ 23,990,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 62mm
3,500,000 đ 3,490,000 đ
DN1 Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony
20,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 49mm
19,990,000 đ
CH1 Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony
Giảm 13%
20,590,000 đ 17,990,000 đ
CH1 Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony
8,990,000 đ
CH5 DN1 Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens)
15,990,000 đ
CH2 DN1 Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens
 
6,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 49mm
 
6,990,000 đ
CH9 Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony