TẤT CẢ DANH MỤC

Sony FE16-35mm Z, FE55mm F1.8 Z Giảm Đến 4 Triệu

Ống kính Sony FE16-35mm Z, FE55mm F1.8 Z Giảm Đến 4 Triệu

Áp dụng từ ngày 26/04/2021 đến ngày 30/05/2021

■ Sony FE 55mm f/1.8 ZA

■ Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS