Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 0đ
  • 146980000đ
Loại cảm biến
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Ưu đãi Sony tháng 6

Áp dụng đến hết ngày 2/7/2023 

• Sony A7RM3A Body => Giá chỉ còn 41,990,000 đ

• Sony A7M3 Body => Giá chỉ còn 40,990,000 đ

• Sony A7M3 Kit 28-70mm => Giá chỉ còn 46,990,000 đ

• Sony A7M4 Body => Giá chỉ còn 53,990,000 đ

• Sony A7M4 Kit 28-70mm => Giá chỉ còn 58,990,000 đ

• Sony A7SM3 Body => Giá chỉ còn 77,990,000 đ

• Sony A9M2 Body => Giá chỉ còn 95,990,000 đ

• Sony A7C Body => Giá chỉ còn 37,990,000 đ

• Sony A7C Kit 28-60mm => Giá chỉ còn 44,990,000 đ

• Sony A6400 Body => Giá chỉ còn 19,490,000 đ

• Sony A6400 Kit 16-50mm => Giá chỉ còn 21,990,000 đ

• Sony A6400 Kit 18-135mm => Giá chỉ còn 28,790,000 đ

• Sony ZV-1 => Giá chỉ còn 16,990,000 đ

• Sony ZV-1F => Giá chỉ còn 13,690,000 đ

• Sony RX100 VII => Giá chỉ còn 26,990,000 đ

• Sony FX30 => Giá chỉ còn 45,990,000 đ

• Sony FE 35mm f/1.4 GM => Giá chỉ còn 32,990,000 đ

• Sony FE 85mm f/1.8 => Giá chỉ còn 11,990,000 đ

• Sony FE 50mm f/1.8 => Giá chỉ còn 5,290,000 đ

• Sony FE 16-35mm f/2.8 GM => Giá chỉ còn 50,990,000 đ

• Sony FE 50mm f/1.2 GM => Giá chỉ còn 45,990,000 đ

• Sony E 11mm f/1.8 => Giá chỉ còn 10,990,000 đ

• Sony E 15mm f/1.4 G => Giá chỉ còn 15,990,000 đ

• Sony E 10-20mm f/4 PZ G => Giá chỉ còn 15,990,000 đ

Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
 
78,980,000 đ 68,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
 
65,980,000 đ 55,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 14%
Giảm Thêm 14%
 
69,980,000 đ 59,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 19%
Giảm Thêm 19%
 
71,980,000 đ 57,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 14%
Giảm Thêm 14%
 
95,980,000 đ 82,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 17%
Giảm Thêm 17%
 
63,980,000 đ 52,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 2%
Giảm Thêm 2%
 
64,480,000 đ 63,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
 
27,980,000 đ 26,480,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
37,980,000 đ 35,480,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
 
32,980,000 đ 30,480,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
 
83,980,000 đ 73,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
 
87,980,000 đ 74,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
89,980,000 đ 80,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
87,980,000 đ 78,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 11%
Giảm Thêm 11%
 
113,980,000 đ 101,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
77,980,000 đ 67,980,000 đ
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
146,980,000 đ 135,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
127,980,000 đ 117,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
127,980,000 đ 119,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
142,980,000 đ 132,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 2%
Giảm Thêm 2%
 
13,990,000 đ 13,690,000 đ
Số điểm ảnh16 - 22 MP Thương hiệuSony
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
61,980,000 đ 55,980,000 đ
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
 
63,980,000 đ 58,480,000 đ
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
40,480,000 đ 37,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
36,980,000 đ 34,480,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
79,980,000 đ 69,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
74,980,000 đ 64,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
11,990,000 đ 10,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Tạm hết hàng
Giảm 2%
Giảm Thêm 2%
 
56,980,000 đ 55,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
 
75,480,000 đ 66,480,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.8 Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
59,990,000 đ 53,990,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP