TẤT CẢ DANH MỤC

Mục được đánh dấu của các từ khóa "lens fujifilm":

Sản phẩm

79,710,000 đ
 • - Bao quát định dạng Super 35
 • - Ngàm Fuji X với tiếp điểm điện tử
 • - Khẩu T2.9 ổn định xuyên suốt phạm vi zoom
 • - 3 phụ kiện MOD 0.8 tiêu chuẩn
 • - Cửa điều sáng 9 lá không có nấc khẩu
 • - Chế độ xoay lấy nét 200° và macro
 • - Phù hợp với màu của dòng Fujinon HK/ZK/XK
 • - Đường kính ngoài phía trước 85mm
 • - Khoảng cách buồng tối điều chỉnh được

72,990,000 đ
 • - Bao quát định dạng Super 35
 • - Ngàm Fuji X với tiếp điểm điện tử
 • - Khẩu T2.9 ổn định xuyên suốt phạm vi zoom
 • - 3 phụ kiện MOD 0.8 tiêu chuẩn
 • - Cửa điều sáng 9 lá không có nấc khẩu
 • - Chế độ xoay lấy nét 200° và macro
 • - Phù hợp với màu của dòng Fujinon HK/ZK/XK
 • - Đường kính ngoài phía trước 85mm
 • - Khoảng cách buồng tối điều chỉnh được

57,504,000 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 79-158mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/5.6 - f/32
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu, 2 thấu kính Super ED
 • - Động cơ AF tuyến tính
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Chân tripod xoay được, tháo rời được
 • - 9 lá khẩu tròn

39,999,000 đ
 • - Ngàm G
 • - Tiêu cự 18mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/4 - f/32
 • - Thấu kính: 1 Super ED, 3 ED, 2 phi cầu
 • - Lớp tráng phủ Nano GI
 • - Động cơ AF tuyến tính và lấy nét nội bộ
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

44,799,000 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 87mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2 - f/22
 • - Thấu kính: 4 ED
 • - Động cơ AF tuyến tính và lấy nét nội bộ
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

32,999,000 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 25-51mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/4-32
 • - Gồm 3 thấu kính phi cầu, 1 thấu kính Super ED và 1 thấu kính ED
 • - Động cơ AF tuyến tính và lấy nét nội bộ
 • - Các chi tiết phía trước ống kính phủ fluorine
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn
 • ---------------------------------

  Sản phẩm có hàng tại chi nhánh Q1


22,079,040 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 50mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2.8 - f/32
 • - Thấu kính: 1 ED
 • - Lớp tráng phủ fluorine ở chi tiết phía trước
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

--------------------------------------

- Sản phẩm có hàng tại chi nhánh Q1


24,959,040 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 36mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2.8 - f/32
 • - Thấu kính: 1 phi cầu, 2 ED
 • - Lớp tráng phủ Nano GI
 • - Hệ thống lấy nét nội bộ
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn
 • ---------------------------------

  Sản phẩm có hàng tại chi nhánh Q1


29,999,000 đ
 • - Ngàm X định dạng APS-C
 • - Tiêu cự 12-24mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - 4 thấu kính phi cầu, 3 thấu kính Super ED, 3 thấu kính ED
 • - Tráng phủ Nano-GI
 • - Động cơ AF tuyến tính
 • - Thiết kế kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

60,999,000 đ
 • - Bao quát định dạng Super 35
 • - Ngàm Fuji X với tiếp điểm điện tử
 • - Khẩu T2.9 ổn định xuyên suốt phạm vi zoom
 • - 3 phụ kiện MOD 0.8 tiêu chuẩn
 • - Cửa điều sáng 9 lá không có nấc khẩu
 • - Chế độ xoay lấy nét 200° và macro
 • - Phù hợp với màu của dòng Fujinon HK/ZK/XK
 • - Đường kính ngoài phía trước 85mm
 • - Khoảng cách buồng tối điều chỉnh được

-----------------------------------

- Sản phẩm có hàng tại chi nhánh Q1


139,190,000 đ
 • - Ngàm X / APS-C
 • - Tiêu cự 305mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/2 - f/22
 • - Thấu kính: 2 ED, 1 Super ED
 • - Tráng phủ Super EBC
 • - Động cơ AF tuyến tính
 • - Ổn định hình ảnh quang học 
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn
 • - Đi kèm ống chuyển Teleconverter XF 1.4x TC F2 WR

59,424,000 đ
 • - Ngàm G
 • - Tiêu cự 18mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/4 - f/32
 • - Thấu kính: 1 Super ED, 3 ED, 2 phi cầu
 • - Lớp tráng phủ Nano GI
 • - Động cơ AF tuyến tính và lấy nét nội bộ
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

38,304,000 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 36mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2.8 - f/32
 • - Thấu kính: 1 phi cầu, 2 ED
 • - Lớp tráng phủ Nano GI
 • - Hệ thống lấy nét nội bộ
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

33,504,000 đ
 • - Ngàm Fujifilm G
 • - Tiêu cự 50mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2.8 - f/32
 • - Thấu kính: 1 ED
 • - Lớp tráng phủ fluorine ở chi tiết phía trước
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

64,224,000 đ
 • - Ngàm Fujifilm G 
 • - Tiêu cự 87mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2 - f/22
 • - Thấu kính: 4 ED
 • - Động cơ AF tuyến tính và lấy nét nội bộ
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

62,304,000 đ
 • - Ngàm G
 • - Tiêu cự 95mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/4 - f/32
 • - Thấu kính: 3 ED
 • - Tỉ lệ phóng đại tối đa: 1:2
 • - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 1.5'
 • - Động cơ AF tuyến tính, hệ thống lấy nét floating
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Tráng phủ fluorine trên chi tiết phía trước
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết

78,710,000 đ
 • - Ngàm G
 • - Tiêu cự 197.5mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/4 - f/32
 • - Thấu kính: 1 Super ED, 2 ED
 • - Động cơ AF tuyến tính, lấy nét nội bộ
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Nút thiết lập lấy nét trước
 • - Tráng phủ fluorine trên chi tiết phía trước
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết

35,030,000 đ
 • - Ngàm X / APS-C
 • - Tiêu cự 12-24mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - 4 thấu kính phi cầu, 3 thấu kính Super ED, 3 thấu kính ED
 • - Tráng phủ Nano-GI
 • - Động cơ AF tuyến tính
 • - Thiết kế kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

52,790,000 đ
 • - Ngàm G Fujifilm
 • - Tiêu cự 25-51mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ f/4-32
 • - Gồm 3 thấu kính phi cầu, 1 thấu kính Super ED và 1 thấu kính ED
 • - Động cơ AF tuyến tính và lấy nét nội bộ
 • - Các chi tiết phía trước ống kính phủ fluorine
 • - Cấu trúc kháng bụi và thời tiết
 • - Nút Command trên vòng chỉnh khẩu
 • - 9 lá khẩu tròn

10,070,000 đ
 • - Ngàm X định dạng APS-C
 • - Khẩu độ f/2-16
 • - 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế chống chịu thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

30,240,000 đ
 • - Ngàm X định dạng APS-C
 • - Khẩu độ f/1.2-16
 • - Thấu kính phi cầu và thấu kính ED
 • - Tráng phủ đa lớp HT-EBC
 • - Tốc độ lấy nét tự động nhanh
 • - Cơ chế lấy nét trong
 • - Hỗ trợ chức năng LMO
 • - Bộ lọc apodizaton cho bokeh hoàn hảo
 • - 7 lá khẩu tròn

20,160,000 đ
 • - Ngàm X / APS-C
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - 2 thấu kính phi cầu và 2 thấu kính ED
 • - Tráng phủ Nano-GI và HT-EBC
 • - Hệ thống Floating Focus
 • - 9 lá khẩu tròn

8,256,000 đ 900,000 đ
 • - Ngàm X định dạng APS-C
 • - Khẩu độ f/2-16
 • - 2 thấu kính phi cầu 
 • - Tráng phủ Nano-GI  
 • - Hệ thống lấy nét cực nhanh chỉ 0.08s
 • - Thiết kế chống chịu thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

7,584,000 đ 17,128,000 đ
 • - Ngàm X định dạng APS-C
 • - Khẩu độ f/2.8 
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Tốc độ lấy nét cực nhanh, êm ái
 • - 7 lá khẩu tròn

8,990,000 đ 10,000,000 đ

 

 • - Ngàm X định dạng APS-C
 • - Khẩu độ f/2.4-22
 • - 10 thấu kính chia làm 8 nhóm
 • - Tỉ lệ phóng đại tối đa 1:11.6
 • - 9 lá khẩu tròn