TẤT CẢ DANH MỤC

USB 2.0 & USB 3.0

4,190,000 đ
 • - Dung lượng 3TB
 • - Chuẩn giao tiếp USB 3.0, tương thích được với USB 2.0
 • - Tốc độ nhanh
 • - Tích hợp phần mềm bảo vệ dữ liệu
 • - Bao gồm cáp U-SB 3.0
 • - Bao gồm phần mềm WD Backup
 • - Tương thích với hệ điều hành Windows
 • - Có thể định dạng lại để sử dụng với các hệ điều hành khác

4,990,000 đ
 • - Dung lượng 4TB
 • - Chuẩn giao tiếp USB 3.0, tương thích được với USB 2.0
 • - Tốc độ nhanh
 • - Tích hợp phần mềm bảo vệ dữ liệu
 • - Bao gồm cáp U-SB 3.0
 • - Bao gồm phần mềm WD Backup
 • - Tương thích với hệ điều hành Windows
 • - Có thể định dạng lại để sử dụng với các hệ điều hành khác

1,790,000 đ 2,040,000 đ
 • - Dung lượng 1TB
 • - Chuẩn giao tiếp USB 3.0, tương thích được với USB 2.0
 • - Tốc độ nhanh
 • - Tích hợp phần mềm bảo vệ dữ liệu
 • - Bao gồm cáp U-SB 3.0
 • - Bao gồm phần mềm WD Backup
 • - Tương thích với hệ điều hành Windows
 • - Có thể định dạng lại để sử dụng với các hệ điều hành khác

3,250,000 đ
 • - Dung lượng 2TB
 • - Chuẩn giao tiếp USB 3.0, tương thích được với USB 2.0
 • - Tốc độ nhanh
 • - Tích hợp phần mềm bảo vệ dữ liệu
 • - Bao gồm cáp U-SB 3.0
 • - Bao gồm phần mềm WD Backup
 • - Tương thích với hệ điều hành Windows
 • - Có thể định dạng lại để sử dụng với các hệ điều hành khác