TẤT CẢ DANH MỤC

USB 3.0

Western Element - 1Tb / USB 3.0 / 2.5 in
 • - 33%
1,350,000 đ 2,004,500 đ
WD My Cloud 2TB
 • - 16%
3,710,000 đ 4,431,000 đ
Lacie Porsche P'9220 - 500Gb / USB 3.0
 • - 12%
Tạm hết hàng
1,590,000 đ 1,800,041 đ
Lacie Porsche P'9220 - 1Tb / USB 3.0 hình 1
 • - 38%
Tạm hết hàng
2,050,000 đ 3,312,700 đ
lacie Rugged Mini - 500Gb / 2.5 in / USB 3.0
 • - 20%
Tạm hết hàng
1,850,000 đ 2,299,900 đ
Lacie Rugged triple - 2TB
 • - 23%
Tạm hết hàng
4,690,000 đ 6,119,000 đ
Lacie Porsche P'9223 - 2TB
 • - 31%
Tạm hết hàng
3,190,000 đ 4,642,000 đ
Lacie Porsche P'9233 - 3TB / USB 3.0 hình 1
 • - 14%
Tạm hết hàng
3,790,000 đ 4,431,000 đ
Western Element - 2TB
 • - 30%
2,999,000 đ 4,283,300 đ
Western Element - 3TB / USB 3.0 / 3.5 in
 • - 25%
Tạm hết hàng
2,990,000 đ 4,009,000 đ
Western My Book 4TB
 • - 39%
5,150,000 đ 8,440,000 đ
Western My Book 2TB
 • - 55%
2,450,000 đ 5,464,900 đ
Western My Book 3TB
 • - 41%
3,250,000 đ 5,464,900 đ
Western My Book 6TB
 • - 8%
7,397,660 đ 8,018,000 đ
Western Element - 1Tb / USB 3.0 / 2.5 in
 • - 11%
1,790,000 đ 2,004,500 đ
Lacie Porsche P'9223 - 1Tb / USB 3.0
 • - 36%
Tạm hết hàng
2,150,000 đ 3,350,047 đ
Lacie Rugged tripple - 1Tb / USB 3.0
 • - 30%
3,490,000 đ 4,979,600 đ
Lacie Porsche P'9223 500GB/ USB 3.0 hình 1
 • - 34%
1,650,000 đ 2,489,800 đ