Home > giangtth

Ấn tượng đầu tiên với Sony ZV-E10 II

Sony ZV-E10 II khắc phục tất cả các vấn đề người dùng từng gặp phải với phiên bản tiền nhiệm và mang đến một chiếc máy ảnh lai hiệu quả và giá cả phải chăng dành cho người sáng tạo. Không phải là không có thỏa hiệp, nhưng chiếc máy

Xem thêm

Cập nhật firmware Fujifilm GFX100 II Ver.2.20

Cập nhật firmware Fujifilm GFX100 II Ver.2.20 Chú ý Vui lòng đọc bản cập nhật này sau khi làm mới trang này. Trong trường hợp Windows (Internet Explorer / FireFox / Google Chrome), hãy giữ phím "Control" và phím "F5". Trong trường hợp Mac (Safari / Google Chrome), hãy giữ phím "Command"

Xem thêm

Cập nhật firmware Fujifilm X100VI Ver.1.11

Cập nhật firmware Fujifilm X100VI Ver.1.11 Chú ý Vui lòng đọc bản cập nhật này sau khi làm mới trang này. Trong trường hợp Windows (Internet Explorer / FireFox / Google Chrome), hãy giữ phím "Control" và phím "F5". Trong trường hợp Mac (Safari / Google Chrome), hãy giữ phím "Command" và

Xem thêm

Cập nhật firmware Fujifilm X-S20 Ver.3.00

Cập nhật firmware Fujifilm X-S20 Ver.3.00 Chú ý Vui lòng đọc bản cập nhật này sau khi làm mới trang này. Trong trường hợp Windows (Internet Explorer / FireFox / Google Chrome), hãy giữ phím "Control" và phím "F5". Trong trường hợp Mac (Safari / Google Chrome), hãy giữ phím "Command" và

Xem thêm

Cập nhật firmware Fujifilm X-H2 Ver.5.00

Cập nhật firmware Fujifilm X-H2 Ver.5.00 Chú ý Vui lòng đọc bản cập nhật này sau khi làm mới trang này. Trong trường hợp Windows (Internet Explorer / FireFox / Google Chrome), hãy giữ phím "Control" và phím "F5". Trong trường hợp Mac (Safari / Google Chrome), hãy giữ phím "Command" và

Xem thêm

Cập nhật firmware Fujifilm X-H2S Ver.7.00

Cập nhật firmware Fujifilm X-H2S Ver.7.00 Chú ý Vui lòng đọc bản cập nhật này sau khi làm mới trang này. Trong trường hợp Windows (Internet Explorer / FireFox / Google Chrome), hãy giữ phím "Control" và phím "F5". Trong trường hợp Mac (Safari / Google Chrome), hãy giữ phím "Command" và

Xem thêm