Home > Đánh giá > Đánh Giá Máy Ảnh

Ấn tượng đầu tiên về Canon EOS R7

Canon EOS R7 đa năng gây ấn tượng với các tay máy nghiệp dư và người dùng quay chụp kết hợp. Là tổng hòa của các kỹ thuật lấy nét tự động tiên tiến, chống rung trong thân máy và chụp liên tiếp tốc độ cao (bộ đệm có hạn chế), chiếc

Xem thêm