Home > Đánh giá

Đánh giá trên tay máy ảnh Sony RX100 VII

Đánh giá trên tay máy ảnh Sony RX100 VII Máy ảnh compact cần thể hiện đột phá hơn smartphone để lấy lại công bằng cho sự tồn tại của chúng, tuy nhiên điều này lại càng lúc càng khó thực hiện hơn. Dẫu vậy, vẫn còn hai thế hệ sống sót

Xem thêm