Home > Đánh giá

So sánh Fujifilm X-T5 vs X-T4

Mặc dù bề ngoài trông rất giống nhau, nhưng Fujifilm X-T5 ra mắt năm 2022 và X-T4 ra mắt năm 2020 thực sự khác nhau rất nhiều khi xét đến các thông số kỹ thuật và tính năng chính của chúng, sự khác biệt này lớn đến mức người mua sẽ tự hỏi liệu chiếc máy

Xem thêm