Home > Thủ Thuật

Chia sẻ về chụp ảnh máy bay

Chụp ảnh trên không chắc hẳn phức tạp và cần độ sáng tạo cao hơn nhiều so với hình dung ban đầu của nhiều người, tuy nhiên đây cũng là một trong những thể loại nhiếp ảnh thú vị, mãn nhãn nhất. Về cơ bản, có 2 loại nhiếp ảnh

Xem thêm