Home > Đánh giá > Đánh Giá Thiết Bị Khác

Surface Laptop 4: chọn AMD hay Intel?

Microsoft đã vừa ra mắt dòng Surface Laptop 4, không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng cấu hình đã tốt hơn và đáng xài hơn so với dòng Surface Laptop 3. Dựa trên các tùy chọn CPU mà Microsoft cung cấp với Surface Laptop 4 thì mình phân tích xíu để

Xem thêm