Home > Thủ Thuật (Page 2)

iPadOS 13: Cách sử dụng chuột với iPad

Mặc dù vẫn chưa được bật mặc định, Apple đã mang đến tính năng hỗ trợ chuột được chờ đợi từ lâu của người dùng trên iPad với iPadOS 13. Dưới đây là hướng dẫn cách ghép nối và sử dụng chuột với iPad cũng như thiết lập các nút tùy chỉnh

Xem thêm