Home > Dr Thanh – Giải Đáp Máy Ảnh

Dr Thanh – Giải Đáp Máy Ảnh | Tập 47: Ống kính tilt-shift (PC) – Ống kính đặc biệt cho các ứng dụng thường thức

Dr Thanh – Giải Đáp Máy Ảnh | Tập 47: Ống kính tilt-shift (PC) - Ống kính đặc biệt cho các ứng dụng thường thức Việc thay đổi tilt-shift: nghiêng và chuyển dịch ống kính tương đối so với bề mặt phim là chuyện rất thường tình cách đây nhiều

Xem thêm