Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 12800000đ
  • 68900000đ
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Ống kính Fujifilm giảm đến 12 triệu

Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
24,990,000 đ 22,490,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 67mm
Giảm 20%
Giảm Thêm 20%
50,990,000 đ 40,990,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 82mm
Giảm 11%
Giảm Thêm 11%
21,790,000 đ 19,400,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 58mm
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
19,790,000 đ 17,400,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 58mm
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
24,990,000 đ 22,490,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 62mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
18,990,000 đ 17,490,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 67mm
Giảm 20%
Giảm Thêm 20%
59,900,000 đ 47,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 77mm
Giảm 18%
Giảm Thêm 18%
57,500,000 đ 46,900,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Telephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 82mm
Giảm 20%
Giảm Thêm 20%
59,900,000 đ 47,900,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 67mm
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
68,900,000 đ 58,900,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 77mm
Giảm 18%
Giảm Thêm 18%
54,990,000 đ 44,900,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 77mm
Giảm -4%
Giảm Thêm 22%
44,790,000 đ 34,790,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 77mm
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
28,490,000 đ 25,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 77mm
Giảm 16%
Giảm Thêm 7%
33,990,000 đ 31,490,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 72mm
Giảm -5%
Giảm Thêm 19%
12,800,000 đ 10,400,000 đ
CH1 Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm