Home > Thủ Thuật > Thiết bị công nghệ > Chuyển sang sử dụng máy Mac? 50+ phím tắt bạn cần biết
Thiết bị công nghệThủ ThuậtThủ Thuật Apple

Chuyển sang sử dụng máy Mac? 50+ phím tắt bạn cần biết

how-to-block-email-addresses-on-macbook-pro

Khi sử dụng máy tính chúng ta rất cần biết đến một số phím tắt để thao tác nhanh chóng và tối ưu hơn. Đây không phải là nội dung mới mẻ nhưng sẽ vô cùng có ích đối với người dùng mới chuyển sang sử dụng các máy Mac và đã quen thuộc với hệ điều hành ngoài hệ sinh thái Apple.

Windows cung cấp hàng loạt các phím tắt khác nhau và chúng cực kỳ hữu ích nếu bạn có thể sử dụng hầu hết chúng. Tất nhiên các máy Mac cũng cung cấp cho người dùng hoàng loạt các phím tắt. Khá tương tự như trên Windows nhưng không hoàn toàn giống trên Windows.

Sau đây là hơn 50 phím tắt thông dụng của Mac (Windows tương ứng), người dùng có thể tìm hiểu và quen dần với một chiếc máy Mac.

Các phím tắt sử dụng cho văn bản

 Phím tắt  Chức năng  Window tương ứng
 Command + X  Cắt  Control + X
 Command + C  Sao chép  Control + C
 Command + V  Dán  Control + V
 Command + P  In  Control + P
 Command + A  Chọn toàn bộ văn bản  Control + A
 Command + Z  Undo  Control + Z
 Command + Shift + Z  Redo  Control + Y
 Command + S  Lưu  Control + S
 Command + O  Mở file  Control + O
 Option + Delete  Xóa một từ bên trái con trỏ  Control + Backspace
 fn + Delete  Xóa một chữ cái bên phải con trỏ  Delete
 fn + Option + Delete  Xóa một từ bên phải con trỏ  Control + Delete
 Option + Right Arrow  Di chuyển một từ sang phải  Control + Right Arrow
 Option + Left Arrow  Di chuyển một từ sang trái  Control + Left Arrow
 Option + Shift + Right Arrow  Chọn một từ bên phải  Control + Shift + Right Arrow
 Option + Shift + Left Arrow  Chọn một từ bên trái  Control + Shift + Left Arrow
 Command + Shift + Right Arrow  Chọn một dòng từ con trỏ bên phải  Control + Shift + End
 Command + Shift + Left Arrow  Chọn một dòng từ con trỏ bên trái  Control + Shift + Home
 Command + Shift + Up Arrow / fn + Shift + Up Arrow  Chọn toàn bộ phần từ con trỏ trở lên  Control + Shift + Up Arrow
 Command + Shift + Down Arrow / fn + Shift + Down Arrow  Chọn toàn bộ phần từ con trỏ xuống  Control + Shift + Down Arrow

Phím tắt Mac cho duyệt web

 Phím tắt  Chức năng  Window tương ứng
 Command + T  Mở một tap mới  Control + T
 Command + W  Đóng một tab  Control + W
 Command + Shift + T  Mở lại một tab đã đóng  Control + Alt + T
 Command + D  Dấu trang mới  Control + D
 Command + “{” key  Quay trở lại  Backspace
 Command + “}”  Chuyển tiếp  
 Control + Tab Key  Chuyển đổi giữa các tab  Control + Tab Key
 Control + F / Control + G  Tìm kiếm một từ trong một trang  Control + F / Control + G
 Command + R  Làm mới một trang  Control + R
 Command + B  Tìm kiếm dấu trang   Control + B
 Command + Shift + H  Mở lịch sử trình duyệt   Control + H
 Command + J  Mở lịch sử tải xuống  Control + J
 Command + L  Chọn thanh địa chỉ URL  F6
 Command + N  Mở một cửa sổ trình duyệt mới  Control + N
 fn + Down Arrow / Spacebar  Chuyển dần đến cuối trang  PgDn
 fn + Up Arrow  Chuyển dần đến đầu trang  PgUp
 Command + Down Arrow  Chuyển nhanh đến cuối trang  End
 Command + Up Arrow  Chuyển nhanh đến đầu trang  Home
 Command + “+” key  Phóng to trang  Control + “+” Key
 Command + “-” key  Thu nhỏ trang  Control + “-” Key

Một số phím tắt Mac hữu ích khác

 Phím tắt  Chức năng  Window tương ứng
 Command + Shift + 3  Chụp ảnh màn hình  Prtscn key
 Command + Shift + 5  Chụp ảnh màn hình cho một phần được chọn trên màn hình  
 Command + Tab  Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở  Alt + Tab
 F4  Hiển thị tất cả các ứng dụng  Windows Key
 F3 / Control + Up arrow  Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở  Windows key + Tab
 Command + Space Bar  Mở Spotlight Search để tìm kiếm bất kỳ ứng dụng hoặc tài liệu nào trong máy Mac  Windows key + Search Bar
 Command + M  Tối thiểu hóa ứng dụng hiện tại  
 Command + Q  Đóng ứng dụng đã chọn  Alt + F4
 Command + H  Đi đến desktop  Control + D
 Control + Command + Q  Khóa màn hình  Windows + L
 Shift + Command + Q  Đăng xuất khỏi phiên hiện tại  
 Command + Option + Esc Key  Buộc thoát ứng dụng  Control + alt + Delete

Có quá nhiều phím tắt ở đây và sẽ thật tiện ích khi bạn có thể tận dụng được để tối ưu hóa quá trình sử dụng máy Mac.

Tất nhiên, đây không phải là tất cả các phím tắt có sẵn. Nhưng ở trên là các phím tắt được sử dụng thường xuyên nhất.

Tham khảo iDropNews