Home > Fujifilm mirrorless medium format

Làm hỏng máy ảnh Fujifilm GFX100 trị giá 10.000 USD, nhiếp ảnh gia rút ra bài học nhớ đời về sự nguy hiểm của nước muối với đồ điện tử

Tất cả những sai lầm đều phải trả giá bằng tiền, nhưng 10.000 USD là một cái giá quá lớn! Mới đây LensRentals, một công ty cho mượn thiết bị nhiếp ảnh đã nhận lại một chiếc máy ảnh Fujifilm GFX100 với giá bán lên tới 10.000 USD bị hỏng từ một khách

Xem thêm