Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 5630000đ
  • 7350000đ
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Lens Viltrox

6,090,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 52mm
6,090,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 52mm
7,350,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
5,630,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 52mm
5,630,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 52mm
6,090,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 52mm
6,090,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 52mm
7,350,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choFujifilm Filter sizeSize 72mm
7,350,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choNikon Filter sizeSize 72mm
6,800,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choNikon Filter sizeSize 55mm