TẤT CẢ DANH MỤC

Mục được đánh dấu của các từ khóa "ong kinh canon":

Sản phẩm

15,990,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/1.4 - f/22
 • - Gồm 2 thấu kính phi cầu & 2 thấu kính UD
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Cơ chế lấy nét nội bộ floating
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 8 lá khẩu tròn

Liên hệ
 • - Ngàm RF / Full-Frame
 • - Khẩu độ tối đa f/2.8 ổn định
 • - 3 thấu kính phi cầu & 3 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Air Sphere và Fluorine
 • - Hệ thống Nano USM AF
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Vòng điều khiển tùy chỉnh
 • - 9 lá khẩu tròn

271,678,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính Fluorite & 4 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Power Focus, Focus Limiter, Focus Preset
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay và tháo rời được
 • - 9 lá khẩu tròn

309,308,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/5.6 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính fluorite, 1 thấu kính Super UD & 1 thấu kính UD
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay, cố định
 • - 8 lá khẩu tròn

24,486,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/16
 • - Gồm 1 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Tỉ lệ phóng đại 1:1 - 5:1
 • - Khoảng cách lấy nét gần nhất 24cm
 • - Lấy nét thủ công
 • - Hệ thống thấu kính 3 nhóm nổi
 • - Đế tripod xoay, tháo rời được
 • - 6 lá khẩu tròn
 • - Tương thích với đèn flash Macro Ring Lite hoặc Macro Twin Lite

52,364,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ f/4 - f/22
 • - Gồm 4 thấu kính UD & 1 thấu kính phi cầu
 • - Hệ thống quang học nổi, lấy nét sau
 • - Tráng phủ Subwavelength
 • - Độ tilt tối đa: +/- 6.5°
 • - Độ shift tối đa: +/- 12mm
 • - Độ xoay tối đa: +/- 90°
 • - Cơ chế tilt-shift khóa
 • - 8 lá khẩu tròn

46,004,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ f/3.5 - f/22
 • - Gồm 4 thấu kính UD & 1 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Subwavelength
 • - Độ tilt tối đa: +/- 8.5°
 • - Độ shift tối đa: +/- 12mm
 • - Độ xoay tối đa: +/- 90°
 • - Cơ chế tilt-shift khóa
 • - 8 lá khẩu tròn

33,814,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay, tháo rời được
 • - 8 lá khẩu tròn

240,196,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính Fluorite
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Power Focus, Focus Limiter, Focus Preset
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay và tháo rời được
 • - 9 lá khẩu tròn

166,314,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4 - f/32
 • - Thấu kính nhiễu xạ hai lớp kín
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu & 1 thấu kính UD
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Power Focus, Focus Limiter, Focus Preset
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

31,058,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/5.6 - f/32
 • - Gồm 1 thấu kính Super UD & 1 thấu kính UD
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay và tháo rời được
 • - 8 lá khẩu tròn

219,844,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính Fluorite & 4 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Power Focus, Focus Limiter, Focus Preset
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay và tháo rời được
 • - 9 lá khẩu tròn

18,260,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/22
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - 7 lá khẩu tròn

34,874,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/3.5 - f/32
 • - Gồm 3 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Tỉ lệ phóng đại 1:1
 • - Khoảng cách lấy nét gần nhất 48cm
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Hệ thống lấy nét nội bộ floating
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay, tháo rời được
 • - 8 lá khẩu tròn

139,920,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2 - f/32
 • - Gồm thấu kính Fluorite & Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay, tháo rời được
 • - 8 lá khẩu tròn

18,810,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 8 lá khẩu tròn

152,216,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/32
 • - Gồm 2 thấu kính Fluorite
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Power Focus, Focus Limiter, Focus Preset
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - Đế tripod xoay và tháo rời được
 • - 9 lá khẩu tròn

51,834,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4.5 - f/38
 • - Gồm 1 thấu kính fluorite & 1 thấu kính Super UD
 • - Tráng phủ Air Sphere
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Vòng xoay zoom & torque
 • - Cấu trúc kháng thời tiết, phủ fluorine
 • - Đế tripod xoay, tháo rời được
 • - 9 lá khẩu tròn

269,876,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4.5 - f/38
 • - Gồm 1 thấu kính fluorite & 4 thấu kính UD
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Power Focus, Focus Limiter, Focus Preset
 • - Cấu trúc kháng thời tiết, phủ fluorine
 • - Đế tripod xoay, tháo rời được

38,584,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/1.4 - f/22
 • - Gồm 2 thấu kính phi cầu & 2 thấu kính UD
 • - Tráng phủ Sub Wavelength
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Cơ chế lấy nét nội bộ floating
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 8 lá khẩu tròn

14,960,000 đ
 • - Ngàm EF-S / APS-C
 • - Tiêu cự 16-35.2mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/3.5 - f/27
 • - Gồm 1 thấu kính Super Ultra-Low Dispersion & 3 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Thiết kế lấy nét trong
 • - 6 lá khẩu tròn

7,502,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 29-88mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ lớn nhất: f/3.5-6.3
 • - Hệ thống AF STM
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - 7 lá khẩu

10,780,000 đ
 • - Ngàm EF-S / APS-C
 • - Tiêu cự 96mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/32
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Tỉ lệ phóng đại 1:1
 • - Khoảng cách lấy nét gần nhất 20cm
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor
 • - Kết hợp chế độ lấy nét thủ công, lấy nét nội bộ
 • - 7 lá khẩu tròn

9,350,000 đ
 • - Ngàm EF-S / APS-C
 • - Tiêu cự 56mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/32
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu kính đúc
 • - Tích hợp đèn LED Macro Lite
 • - Động cơ AF chuyển động bước STM
 • - Ổn định hình ảnh Hybrid IS 
 • - 7 lá khẩu tròn

3,410,000 đ
 • - Ngàm EF-S / APS-C
 • - Tiêu cự 38.4mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/2.8 - f/22
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Động cơ AF chuyển động bước STM
 • - 7 lá khẩu tròn

6,380,000 đ
 • - Ngàm EF-S / APS-C
 • - Tiêu cự 28.8-88mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/4 - f/32
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Super Spectra
 • - Hệ thống AF chuyển động bước STM
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - 7 lá khẩu tròn

33,496,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4 - f/45
 • - Gồm 2 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Tráng phủ Super Spectra & Fluorine
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Động cơ lấy nét floating
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 8 lá khẩu tròn

13,200,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/4 - f/45
 • - Gồm 1 thấu kính Ultra-Low Dispersion
 • - Hệ thống AF NANO USM
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Màn hình hiển thị thông số ống kính
 • - Kết hợp lấy nét thủ công
 • - 9 lá khẩu tròn

14,520,000 đ
 • - Ngàm EF / Full frame
 • - Khẩu độ: f/2 - f/22
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Super Spectra 
 • - Hệ thống AF Ultrasonic Motor dạng vòng
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - 8 lá khẩu tròn

5,676,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 35.2mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ lớn nhất: f/2
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu
 • - Động cơ AF chuyển động bước
 • - 7 lá khẩu tròn

8,349,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 88-320mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/4.5 - f/32
 • - Gồm 1 thấu kính phi cầu, 1 thấu kính UD
 • - Động cơ AF chuyển động bước STM
 • - Kết hợp lấy nét thủ công
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - 7 lá khẩu tròn
 • - 2 bản màu: đen, bạc

6,545,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 24-72mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/3.5-6.3
 • - Gồm 3 thấu kính phi cầu 
 • - Tối ưu vị trí để giảm lóa sáng
 • - Động cơ AF chuyển động bước STM
 • - Kết hợp lấy nét thủ công
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Thiết kế có thể thu vào

7,810,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 44.8mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ lớn nhất: f/3.5
 • - Gồm 2 thấu kính phi cầu và 1 thấu kính UD
 • - Động cơ AF chuyển động bước STM
 • - Ổn định hình ảnh Hybrid IS
 • - Độ phóng đại tối đa 1.2x
 • - Thiết lập Super Macro cho khoảng cách lấy nét nhỏ nhất là 9.3cm
 • - Tích hợp đèn LED Macro Lite
 • - Thiết kế có thể thu vào

9,603,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 18-35mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: f/4.5-32
 • - Gồm 2 thấu kính phi cầu, 1 thấu kính UD
 • - Ổn định hình ảnh Dynamic IS
 • - Các lớp phủ Spectra
 • - Động cơ chuyển động bước tích hợp

11,473,000 đ
 • - Ngàm EF-M / APS-C
 • - Tiêu cự 28.8-240mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ lớn nhất: f/3.5-6.3
 • - Hệ thống AF STM
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Hỗ trợ Combination IS và chụp panning chống rung trên Canon EOS M5

18,590,000 đ
 • - Ngàm EF-S định dạng APS-C
 • - Khẩu độ f/3.5-5.6
 • - Thấu kính UD và thấu kính phi cầu
 • - Động cơ lấy nét tự động Ultrasonic 
 • - Ổn định hình ảnh quang học IS
 • - Trình lấy nét thủ công ghi đè toàn thời gian
 • - Thiết kế nhỏ gọn nhẹ
 • - 7 lá khẩu tròn

31,270,000 đ
 • - Ngàm EF định dạng Full frame
 • - Khẩu độ f/4-22
 • - 4 thấu kính phi cầu
 • - Tráng phủ Air Sphere Coating (ASC)
 • - Động cơ lấy nét tự động Ultrasonic
 • - Ổn định hình ảnh IS
 • - Cơ chế lấy nét IF
 • - Trình lấy nét thủ công ghi đè toàn thời gian
 • - Nút gạt khóa zoom
 • - Thiết kế chống chịu thời tiết, tráng phủ Fluorine
 • - 7 lá khẩu tròn

16,830,000 đ
 • - Ngàm EF-S
 • - Tiêu cự 29-320mm (tương đương 35mm)
 • - Khẩu độ: F/3.5-36
 • - Thấu kính UD và phi cầu
 • - Hệ thống ổn định hình ảnh quang học IS
 • - Lớp tráng phủ Super Spectra
 • - 6 lá khẩu tròn

Liên hệ
 • - Ngàm Canon RF / Full frame
 • - Hệ thống AF Nano USM
 • - Ổn định hình ảnh quang học và Dynamic IS
 • - Có vòng điều khiển cho phép tùy chỉnh

16,600,000 đ 27,535,500 đ
 • - Ngàm EF định dạng Full frame
 • - Khẩu độ f/2.8-32
 • - Thấu kính tán xạ cực thấp
 • - Động cơ lấy nét tự động Ultrasonic 
 • - Ổn định hình ảnh IS
 • - Cơ chế lấy nét IF, Focus Range Limiter
 • - Thiết kế chống bụi, chống ẩm