Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 6290000đ
  • 146980000đ
Loại cảm biến
Mức zoom
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Back To School - Sony Giảm Đến 16,000,000đ

Áp dụng đến ngày 07/10/2023

• Combo Sony A6400 Giảm Đến 6 Triệu => Giá từ 18,990,000đ

• Combo Sony A7C Giảm Đến 15 triệu => Giá từ 36,990,000đ

• Combo Sony A7R V Giảm Đến 13 Triệu => Giá từ 89,990,000đ

• Combo Sony ZV-E10 Giảm Đến 4,5 Triệu => Giá từ 15,490,000đ

• Combo Sony A7 IV Giảm Đến 13 Triệu => Giá từ 52,990,000đ

• Combo Sony FX30 Giảm Đến 7 Triệu => Giá từ 44,990,000đ

• Combo Sony ZV-E1 Giảm Đến 8 Triệu => Giá từ 50,990,000đ

• Sony A7R IIIA Giảm Ngay 8 Triệu => Giá chỉ còn 41,990,000đ

• Sony A7 III Giảm Ngay 5 Triệu => Giá từ 38,990,000đ

• Sony A7S III Giảm Ngay 5 Triệu => Giá chỉ còn 77,990,000đ

• Sony ZV-1 II Giảm Ngay 1 Triệu => Giá chỉ còn 21,990,000đ

• Ống kính Sony Giảm Đến 5 Triệu => Giá chỉ từ 5,290,000đ

Giảm 5%
Giảm Thêm 5%
127,480,000 đ 121,480,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
67,980,000 đ 61,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
67,980,000 đ 61,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 18%
Giảm Thêm 18%
29,980,000 đ 24,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
61,980,000 đ 55,980,000 đ
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
61,980,000 đ 55,980,000 đ
67,980,000 đ 61,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
87,980,000 đ 79,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
22,990,000 đ 21,990,000 đ
Số điểm ảnh16 - 22 MP Thương hiệuSony
80,980,000 đ 77,380,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
80,980,000 đ 74,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
82,980,000 đ 76,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
 
71,980,000 đ 60,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 17%
Giảm Thêm 17%
 
65,980,000 đ 54,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
 
69,980,000 đ 58,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 21%
Giảm Thêm 21%
 
71,980,000 đ 56,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 17%
Giảm Thêm 17%
 
95,980,000 đ 79,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 19%
Giảm Thêm 19%
 
63,980,000 đ 51,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 17%
Giảm Thêm 17%
 
64,480,000 đ 53,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 18%
Giảm Thêm 18%
 
27,980,000 đ 22,980,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
 
37,980,000 đ 31,980,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 18%
Giảm Thêm 18%
 
32,980,000 đ 26,980,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
 
33,980,000 đ 28,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 19%
Giảm Thêm 19%
 
23,980,000 đ 19,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
 
33,980,000 đ 28,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 19%
Giảm Thêm 19%
 
28,980,000 đ 23,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
 
83,980,000 đ 72,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
 
87,980,000 đ 73,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 11%
Giảm Thêm 11%
 
89,980,000 đ 79,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 11%
Giảm Thêm 11%
 
87,980,000 đ 77,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
 
113,980,000 đ 98,980,000 đ
Số điểm ảnh30 - 40 MP Thương hiệuSony
 
52,990,000 đ 50,990,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 4%
Giảm Thêm 4%
27,990,000 đ 26,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
146,980,000 đ 133,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
127,980,000 đ 117,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
127,980,000 đ 119,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
142,980,000 đ 132,980,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 3%
Giảm Thêm 3%
92,990,000 đ 89,990,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony