TẤT CẢ DANH MỤC

Mục được đánh dấu của các từ khóa "Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye":

Sản phẩm

23,489,000 đ 30,531,700 đ
 • - Cấu tạo gồm 9 thấu kính chia làm 7 nhóm
 • - Phạm vi lấy nét gần nhất 0.3m
 • - Khoảng khẩu độ F/1.4 - F/16, Tiêu cự 35mm
 • - Ngàm máy ảnh ZE (ngàm EF)
 • - Độ phón đại lớn nhất 1:5
 • - Trọng lượng 830g

28,000,000 đ 51,842,700 đ
 • - Cấu tạo gồm 11 thấu kính chia làm 9 nhóm
 • - Phạm vi lấy nét gần nhất 0.3m
 • - Khoảng khẩu độ F/2 - F/22, Tiêu cự 35mm
 • - Góc nhìn (chéo/ngang/dọc): 62/53/37
 • - Đường kính Filter Size 58, Trọng lượng 530g

-------------------------------------------

Sản phẩm có hàng tại Chi nhánh Quận 1


39,879,000 đ 51,842,700 đ
 • - Cấu tạo gồm 11 thấu kính chia làm 9 nhóm
 • - Phạm vi lấy nét gần nhất 0.3m
 • - Khoảng khẩu độ F/2 - F/22, Tiêu cự 35mm
 • - Góc nhìn (chéo/ngang/dọc): 62/53/37
 • - Đường kính Filter Size 58, Trọng lượng 530g

39,879,000 đ 51,842,700 đ
 • - Cấu tạo gồm 11 thấu kính chia làm 9 nhóm
 • - Phạm vi lấy nét gần nhất 0.3m
 • - Khoảng khẩu độ F/2 - F/22, Tiêu cự 35mm
 • - Góc nhìn (chéo/ngang/dọc): 62/53/37
 • - Đường kính Filter Size 58, Trọng lượng 530g