Home > Canon 5D Mark IV

Bên trong Canon EOS 5D Mark IV có gì?

Cũng giống như nhiều sản phẩm công nghệ khác, chiếc DSLR 5D Mark IV của Canon mới được ra mắt đã bị đưa lên "bàn mổ" và khám phá chi tiết bên trong. Trang LensRentals thực hiện cho biết, phiên bản kế nhiệm 5D Mark III có kết cấu bên

Xem thêm