Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 6290000đ
  • 59990000đ
Loại cảm biến
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Ống kính Sony giảm đến 7 triệu

Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
15,490,000 đ 14,490,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
59,990,000 đ 52,990,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 77mm
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
31,990,000 đ 28,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 77mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
53,990,000 đ 50,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 82mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
12,990,000 đ 11,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Telephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
6,290,000 đ 5,290,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 49mm
Giảm 4%
Giảm Thêm 8%
12,990,000 đ 11,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Telephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
47,990,000 đ 41,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 82mm
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
32,990,000 đ 27,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 14%
Giảm Thêm 14%
27,990,000 đ 23,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
20,990,000 đ 18,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 49mm
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
24,990,000 đ 20,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm