Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 6290000đ
  • 59990000đ
Loại cảm biến
Loại hàng
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Ống kính Sony giảm đến 6 triệu

27,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 18%
Giảm Thêm 18%
16,990,000 đ 13,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
11,990,000 đ 10,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
49,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 82mm
59,990,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 77mm
Giảm 4%
Giảm Thêm 4%
49,990,000 đ 47,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
34,990,000 đ 32,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
31,990,000 đ 29,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 77mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
12,990,000 đ 11,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Telephoto Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
6,290,000 đ 5,290,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 49mm
Giảm 4%
Giảm Thêm 8%
12,990,000 đ 11,990,000 đ
Thể loại lensTelephoto Lens, Wide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
38,990,000 đ 35,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 82mm