Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 6290000đ
  • 146980000đ
Loại cảm biến
Mức zoom
Loại ngàm lens
Thể loại lens
Cấp độ chuyên nghiệp
Filter Size
Lens dùng cho
Lens Fullframe - Crop

Back To School - Sony Giảm Đến 16,000,000đ

Áp dụng đến ngày 07/10/2023

• Combo Sony A6400 Giảm Đến 6 Triệu => Giá từ 18,990,000đ

• Combo Sony A7C Giảm Đến 15 triệu => Giá từ 36,990,000đ

• Combo Sony A7R V Giảm Đến 13 Triệu => Giá từ 89,990,000đ

• Combo Sony ZV-E10 Giảm Đến 4,5 Triệu => Giá từ 15,490,000đ

• Combo Sony A7 IV Giảm Đến 13 Triệu => Giá từ 52,990,000đ

• Combo Sony FX30 Giảm Đến 7 Triệu => Giá từ 44,990,000đ

• Combo Sony ZV-E1 Giảm Đến 8 Triệu => Giá từ 50,990,000đ

• Sony A7R IIIA Giảm Ngay 8 Triệu => Giá chỉ còn 41,990,000đ

• Sony A7 III Giảm Ngay 5 Triệu => Giá từ 38,990,000đ

• Sony A7S III Giảm Ngay 5 Triệu => Giá chỉ còn 77,990,000đ

• Sony ZV-1 II Giảm Ngay 1 Triệu => Giá chỉ còn 21,990,000đ

• Ống kính Sony Giảm Đến 5 Triệu => Giá chỉ từ 5,290,000đ

 
13,990,000 đ
Số điểm ảnh16 - 22 MP Thương hiệuSony
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
 
61,980,000 đ 55,980,000 đ
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
 
63,980,000 đ 58,480,000 đ
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
40,480,000 đ 34,480,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
36,980,000 đ 30,980,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
64,980,000 đ 56,980,000 đ
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
64,980,000 đ 56,980,000 đ
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
64,980,000 đ 56,980,000 đ
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
19,990,000 đ 17,990,000 đ
Số điểm ảnh8 - 12 MP Mức zoom40x Thương hiệuSony
Giảm 14%
Giảm Thêm 14%
79,980,000 đ 68,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 15%
Giảm Thêm 15%
74,980,000 đ 63,980,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.4 GM Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Zoom Lens Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
11,990,000 đ 10,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
16,990,000 đ 15,990,000 đ
Thể loại lensWide Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 55mm
Giảm 13%
Giảm Thêm 13%
 
75,480,000 đ 65,480,000 đ
Tùy chọn Kèm Lens FE 35mm f/1.8 Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
 
59,990,000 đ 52,990,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh30 - 40 MP
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
 
41,990,000 đ 36,990,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 10%
Giảm Thêm 17%
 
43,990,000 đ 36,490,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 9%
Giảm Thêm 9%
 
16,990,000 đ 15,490,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
18,990,000 đ 17,490,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
74,990,000 đ
Số điểm ảnh60 - 80 MP Thương hiệuSony
Giảm 16%
Giảm Thêm 16%
49,990,000 đ 41,990,000 đ
Số điểm ảnh40 - 60 MP Thương hiệuSony
Giảm 4%
Giảm Thêm 4%
49,990,000 đ 47,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 72mm
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
34,990,000 đ 32,990,000 đ
Thể loại lensStandard Lens, Prime Lens (Fixed Lens) Lens dùng choSony Filter sizeSize 67mm
Giảm 19%
Giảm Thêm 19%
 
58,980,000 đ 47,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
48,990,000 đ 43,990,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 10%
Giảm Thêm 10%
48,990,000 đ 43,990,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 12%
Giảm Thêm 12%
41,990,000 đ 36,990,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 6%
Giảm Thêm 6%
82,990,000 đ 77,990,000 đ
Số điểm ảnh12 - 16 MP Thương hiệuSony
Giảm 14%
Giảm Thêm 14%
 
17,990,000 đ 15,490,000 đ
Số điểm ảnh16 - 22 MP Thương hiệuSony
Giảm 7%
Giảm Thêm 7%
 
28,990,000 đ 26,990,000 đ
Số điểm ảnh16 - 22 MP Thương hiệuSony
Giảm 6%
Giảm Thêm 18%
33,980,000 đ 27,980,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
20,490,000 đ 18,990,000 đ
Tùy chọn Body Only Thương hiệuSony Số điểm ảnh22 - 26 MP
29,990,000 đ 27,990,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony
Giảm 8%
Giảm Thêm 8%
23,290,000 đ 21,490,000 đ
Số điểm ảnh22 - 26 MP Thương hiệuSony