TẤT CẢ DANH MỤC

Leatherman

5,083,000 đ
 • - Đa năng bao gồm 19 công cụ
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 226 g

1,943,500 đ
 • - Bao gồm 12 chức năng linh hoạt
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 125 g

1,196,000 đ
 • - Bao gồm 14 chức năng linh hoạt
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 198.4 g

4,850,000 đ
 • - Bao gồm 29 chức năng linh hoạt
 • - Thiết kế vòng đeo đặc biệt tiện dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Các mắt xích có thể tháo gỡ, chiều rộng 3.05 cm
 • - Chiều dài dây đeo 21.74 cm
 • - Trọng lượng 168 g

4,850,000 đ
 • - Bao gồm 29 chức năng linh hoạt
 • - Thiết kế vòng đeo đặc biệt tiện dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Các mắt xích có thể tháo gỡ, chiều rộng 1.8 cm
 • - Chiều dài dây đeo 21.74 cm
 • - Trọng lượng 156 g

5,520,000 đ
 • - Bao gồm 29 chức năng linh hoạt
 • - Thiết kế vòng đeo đặc biệt tiện dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Các mắt xích có thể tháo gỡ, chiều rộng 1.8 cm
 • - Chiều dài dây đeo 21.74 cm
 • - Trọng lượng 156 g

2,990,000 đ
 • - Tích hợp 18 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 241 g

807,300 đ
 • - Tích hợp 8 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 44.7 g

2,691,000 đ
 • - Tích hợp 19 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 272.15 g

2,921,000 đ
 • - Tích hợp 19 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 272.15 g

2,691,000 đ
 • - Tích hợp 19 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 272.15 g

4,000,000 đ
 • - Tích hợp 7 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu Damasteel
 • - Trọng lượng 142 g

1,136,200 đ
 • - Tích hợp 9 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 56.4 g

1,136,200 đ
 • - Tích hợp 9 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 56.4 g

747,500 đ

 • - Tích hợp 6 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 41.1 g

5,382,000 đ
 • - Tích hợp 17 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 317.5 g

3,159,500 đ
 • - Tích hợp 16 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 280.6 g

2,541,000 đ
 • - Tích hợp 6 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 164 g
 • - Kèm bao da

1,943,500 đ
 • - Tích hợp 17 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 189.94 g

1,495,000 đ
 • - Tích hợp 14 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 198.4g

1,943,500 đ
 • - Tích hợp 7 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 142 g

850,000 đ
 • - Dao gập gồm lưỡi dao thẳng/ răng cưa và mở nắp chai
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 36.85 g

2,870,400 đ
 • - Tích hợp 7 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 142 g

1,150,000 đ
 • - Tích hợp 8 chức năng trong một
 • - Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 93.6 g

1,650,000 đ
 • - Tích hợp 12 chức năng trong một
 • - Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 121.9 g

2,990,000 đ
 • - Tích hợp 18 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 190 g

5,083,000 đ
 • - Tích hợp 16 chức năng trong một
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 317.5 g

850,000 đ
 • - Bốn chức năng trong một: kéo, mở nắp chai, mở nút chai rượu vang, khui hộp
 • - Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 39.6 g

850,000 đ
 • - Bao gồm một lưỡi dao thẳng và một lưỡi dao răng cưa
 • - Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 36.8 g

2,571,000 đ
 • - Đa năng bao gồm 15 chức năng 
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 159 g

2,033,200 đ
 • - Đa năng bao gồm 12 chức năng 
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 125 g

3,169,400 đ
 • - Kìm bấm đa năng bao gồm 14 chức năng 
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 196 g

4,485,000 đ
 • - Kìm đa năng bao gồm 17 chức năng 
 • - Chất liệu thép không gỉ và hợp kim nhôm
 • - Thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt và dễ sử dụng
 • - Có thể gấp gọn
 • - Trọng lượng 252g

4,485,000 đ
 • - Dụng cụ đa năng bao gồm 18 chức năng 
 • - Chất liệu thép không gỉ và hợp kim nhôm
 • - Trọng lượng 235 g

5,083,000 đ

 • - Đa năng bao gồm 19 chức năng 
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ có độ bền cao
 • - Trọng lượng 235 g

3,500,000 đ
 • - Thiết kế đa năng bao gồm 19 chức năng 
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 215.46 g

4,150,000 đ
 • - Thiết kế đa năng bao gồm 21 chức năng 
 • - Gấp gọn, dễ sử dụng
 • - Chất liệu thép không gỉ 
 • - Trọng lượng 243.8 g

717,600 đ
 • - Hai chức năng trong một: dao và mở nắp chai
 • - Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 66.9 g

777,400 đ
 • - Hai chức năng trong một: dao và mở nắp chai
 • - Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi
 • - Chất liệu thép không gỉ
 • - Trọng lượng 66.9 g