Bộ lọc

Giá

đ  –  đ

  • 38990000đ
  • 112990000đ
Đời Mac
Loại hàng
CPU Mac
RAM Mac
Ổ cứng SSD

Ưu đãi MacBook Pro M3

MacBook Pro 14.2" M3

- MTL73/MR7J3 - M3 CPU 8-core, GPU 10-core / 8GB RAM / 512GB SSD
- MTL83/MR7K3 - M3 CPU 8-core, GPU 10-core / 8GB RAM / 1TB SSD
- MRX33/MRX63 - M3 Pro CPU 11-core, GPU 14-core / 18GB RAM / 512GB SSD
- MRX43/MRX73 - M3 Pro CPU 12-core, GPU 18-core / 18GB RAM / 1TB SSD
- MRX53/MRX83 - M3 Max CPU 14-core, GPU 30-core / 36GB RAM / 1TB SSD

MacBook Pro 16.2" M3

- MRW13/MRW43 - M3 Pro CPU 12-core, GPU 18-core / 18GB RAM / 512GB SSD
- MRW23/MRW63 - M3 Pro CPU 12-core, GPU 18-core / 36GB RAM / 512GB SSD
- MRW33/MRW73 - M3 Max CPU 14-core, GPU 30-core / 36GB RAM / 1TB SSD
- MUW63/MUW73 - M3 Max CPU 16-core, GPU 40-core / 48GB RAM / 1TB SSD