TẤT CẢ DANH MỤC

Led Lenser

950,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 300 lumen
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 45 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước bụi IP66

450,000 đ
 • - Độ sáng 60 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 10 m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 1.5 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại

1,700,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 400 lumen
 • - Phạm vi hoạt động dưới nước ở độ sâu tối đa 60m
 • - Sử dụng 4 viên pin AA
 • - Thời gian tùy thuộc vào mức độ chiếu sáng
 • - Chuẩn chống nước IPX8

1,200,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 450 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 300m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 25 giờ
 • - Chuẩn chống nước IP54

4,900,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 1000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 450m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 60 giờ
 • - Pin có thế sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,700,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 1000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 210m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 40 giờ
 • - Pin có thế sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

1,500,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 220 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 60m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 25 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX7

800,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 240 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 180m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 30 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

700,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 140 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 25m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 4 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX6

1,200,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 280 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 220m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 25 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

9,500,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 3000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 700m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 40 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

1,900,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 800 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 350m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 50 giờ
 • - Chuẩn chống nước IP54

400,000 đ
 • - Độ sáng 16 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 25m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 7 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

450,000 đ
 • - Độ sáng 25 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 60m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 6 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

950,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 140 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 100m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 6 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP54

800,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 120 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 80m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 20 giờ
 • - Chuẩn chống nước IP54

900,000 đ
 • - Độ sáng 140 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 120m
 • - Thời lượng dùng pin 4 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,150,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 420 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 240m
 • - Thời lượng dùng pin 15 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP54

950,000 đ
 • - Độ sáng 200 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 120m
 • - Thời lượng dùng pin 15 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

1,850,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 750 lumen
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 70 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP54

6,500,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 2000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 300m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 20 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX6

190,000 đ
 • - Độ sáng 25 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 20m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 6 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4
 • - Sử dụng 4 pin AG13

2,900,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 400 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 280m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 40 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,150,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 600 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 260m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 192 giờ
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,900,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 1000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 320m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 192 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

6,200,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 3000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 540m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 96 giờ
 • - Sử dụng pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP54

1,780,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 200 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 120m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 20 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX6

1,940,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 600 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 200m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 60 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP54

2,500,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 600 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 150 m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 120 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,600,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 600 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 150m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 120 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

1,800,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 220 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 130m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 20 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX6

800,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 200 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 130m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 35 giờ
 • - Chuẩn chống nước IP54

950,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 400 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 180m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 35 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP54

690,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 240 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 30m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 40 giờ
 • - Chuẩn chống nước IP57

1,200,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 240 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 30m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 40 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IP57

3,600,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 1000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 300m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 35 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,600,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 1000 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng tối đa 160m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 60 giờ
 • - Sử dụng pin lithium-ion có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX8

800,000 đ
 • - Độ sáng 120 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 100m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 60 giờ
 • - Sử dụng 3 viên pin AAA
 • - Chuẩn chống nước IPX4

1,840,000 đ
 • - Độ sáng 200 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 120m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 40 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4

2,600,000 đ
 • - Độ sáng tối đa 600 lumen
 • - Phạm vi chiếu sáng 150m
 • - Thời lượng dùng pin tối đa 120 giờ
 • - Pin có thể sạc lại
 • - Chuẩn chống nước IPX4