Manufactory: E[Apple]; Tình trạng mới cũ: S[mới]; Tùy chọn theo giá: C[N]; (Tính năng cho Macbook) Màn hình Macbook: E[13.3 inch]; (Tính năng cho Macbook) Đời Macbook: E[2020]; (Tính năng cho Macbook) Ổ cứng SSD: E[512GB]; (Tính năng cho Macbook) Loại Mac

Không có sản phẩm trong phần này