Manufactory: E[Apple]; Tùy chọn theo giá: C[N]; (Tính năng cho Macbook) Màn hình Macbook: E[13.3 inch]; (Tính năng cho Macbook) Đời Macbook: E[2019]; (Tính năng cho Macbook) Ổ cứng SSD: E[256GB]; (Tính năng cho Macbook) RAM Macbook: E[8GB]; (Tính năng cho

Không có sản phẩm trong phần này