TẤT CẢ DANH MỤC

Zeiss

27,000,000 đ
 • - Ống kính E-Mount / định dạng Full-Frame
 • - Dải khẩu độ: f/2.8 - f/22
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Bao gồm thấu kính phi cầu
 • - Thấu kính thủy tinh
 • - Các thấu kính được tráng phủ lớp chống phản xạ Zeiss T* Anti-Reflective
 • - Trang bị màn hình OLED
 • - Động cơ tự động lấy nét tuyến tính
 • - Thiết kế chống ẩm, chống bụi

17,999,000 đ
 • - Ống kính E-Mount / định dạng Full-Frame
 • - Dải khẩu độ: f/1.8 to f/22
 • - Thiết kế quang học Sonnar
 • - Sử dụng các thấu kính nhẹ
 • - Các thấu kính có lớp chống phản xạ
 • - Hệ thống ổn định hình ảnh quang học
 • - Có màn hình OLED
 • - Động cơ tự động lấy nét tuyến tính
 • - Thiết kế chống bụi, chống ẩm

20,000,000 đ
 • - Ống kính E-Mount / định dạng Full-Frame
 • - Dải khẩu độ: f/2 - f/22
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - 4 thấu kính phi cầu hai mặt
 • - Các thấu kính được sơn phủ lớp chống phản xạ
 • - Trang bị màn hình OLED
 • - Động cơ lấy nét tuyến tính
 • - Cấu trúc chống ẩm, chống bụi

17,999,000 đ
 • - Ống kính E-Mount / định dạng Full-Frame
 • - Dải khẩu độ: f/1.8 to f/22
 • - Thiết kế quang học Sonnar
 • - Sử dụng các thấu kính nhẹ
 • - Các thấu kính có lớp chống phản xạ
 • - Hệ thống ổn định hình ảnh quang học
 • - Có màn hình OLED
 • - Động cơ tự động lấy nét tuyến tính
 • - Thiết kế chống bụi, chống ẩm

------------------------------------


44,900,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 5 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

58,800,000 đ 60,590,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 5 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

51,690,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

58,800,000 đ 60,590,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 5 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

51,690,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

31,100,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

26,600,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc tráng thời tiết

53,890,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 7 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

26,600,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 7 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

18,900,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 5 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết
 • - 9 lá khẩu tròn

13,300,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 4 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

29,290,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 4 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

26,900,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 1 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

13,300,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 1 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

13,300,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Thiết kế quang học Planar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công, có đánh dấu macro
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

29,290,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Thiết kế quang học Planar 
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

40,390,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 7 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Planar phức tạp
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

40,390,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 7 thấu kính APD
 • - Thiết kế quang học Planar phức tạp
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

40,390,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 2 thấu kính APD
 • - Thiết kế quang học Planar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công, có đánh dấu macro
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

40,390,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Thiết kế quang học Planar 
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

49,490,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Sonnar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

49,490,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Sonnar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Nòng kim loại anodized, vòng lấy nét cao su
 • - Cấu trúc kháng thời tiết

78,590,000 đ
 • - Ngàm Canon EF/Nikon F
 • - Tối ưu đối với cảm biến ảnh full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Vỏ ống kính hoàn toàn bằng kim loại
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Khoảng cách lấy nét cận cảnh 20"
 • - Filter thread 77mm
 • - Đánh dấu thông số màu vàng dễ thấy

101,090,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 8 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công, lấy nét nội bộ
 • - Nòng hoàn toàn từ kim loại, đánh số đo màu vàng

101,090,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 8 thấu kính APD và 2 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công, lấy nét nội bộ
 • - Nòng hoàn toàn từ kim loại, đánh số đo màu vàng

33,690,000 đ
 • - Ngàm Sony E Full frame
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Gồm 4 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Thân ống kính hoàn toàn từ kim loại, thước đo dạng khắc
 • - Đệm ngàm kháng thời tiết

29,090,000 đ
 • - Ngàm Sony E Full frame
 • - Khẩu độ f/2.4-22
 • - Gồm 2 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Thân ống kính hoàn toàn từ kim loại, thước đo dạng khắc
 • - Đệm ngàm kháng thời tiết

25,900,000 đ
 • - Ngàm Sony E Full frame
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 1 thấu kính APD 
 • - Thiết kế quang học Biogon 
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Dữ liệu ống kính truyền qua giao thức điện tử
 • - Thân ống kính hoàn toàn từ kim loại, thước đo dạng khắc
 • - Đệm ngàm kháng thời tiết

31,490,000 đ
 • - Ngàm Sony E Full frame
 • - Khẩu độ f/2.4-22
 • - Gồm 3 thấu kính APD
 • - Thiết kế quang học Sonnar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Vòng chỉnh khẩu thủ công có thể de-click
 • - Thân ống kính hoàn toàn từ kim loại, thước đo dạng khắc
 • - Đệm ngàm kháng thời tiết

19,000,000 đ 28,290,000 đ

 • - Ngàm Sony E Full frame
 • - Khẩu độ f/2-22
 • - Gồm 4 thấu kính LD và 3 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Distagon 
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công
 • - Màn hình OLED hiển thị khoảng cách lấy nét và độ sâu trường ảnh
 • - Động cơ AF tuyến tính
 • - Cấu trúc kháng bụi, kháng ẩm

29,000,000 đ
 • - Ngàm Sony E Full frame
 • - Khẩu độ f/2.8-22
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Sonnar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Ổn định hình ảnh quang học
 • - Màn hình OLED hiển thị khoảng cách lấy nét và độ sâu trường ảnh
 • - Động cơ AF tuyến tính
 • - Cấu trúc kháng bụi, kháng thời tiết

89,900,000 đ
 • - Ngàm Nikon F định dạng FX
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 6 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Planar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công, lấy nét nội bộ
 • - Nòng hoàn toàn từ kim loại, đánh số đo màu vàng
 • - 9 lá khẩu tròn

89,900,000 đ
 • - Ngàm Canon EF Full frame
 • - Khẩu độ f/1.4-16
 • - Gồm 6 thấu kính APD và 1 thấu kính phi cầu
 • - Thiết kế quang học Apochromatic Planar
 • - Tráng phủ Anti-Reflective ZEISS T*
 • - Thiết kế lấy nét thủ công, lấy nét nội bộ
 • - Nòng hoàn toàn từ kim loại, đánh số đo màu vàng
 • - 9 lá khẩu tròn

650,000 đ

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Khăn giấy ướt x 10
- Khăn lau microfiber x1
- Lọ xịt dung dịch 30ml x1
- Chổi quét lens x1
- Bóng thổi bụi x1
- Túi đựng bộ vệ sinh x1


1,240,000 đ 8,810,000 đ
 • - Hấp thụ tia UV
 • - Giảm ám xanh khi chụp ban ngày
 • - Filter bảo vệ chung
 • - Tráng phủ Anti-Reflective T* 
 • - Vòng filter thanh mảnh
 • - Chất liệu kính thủy tinh cao cấp

14,990,000 đ
 • - Cấu tạo gồm 11 thấu kính chia làm 9 nhóm
 • - Phạm vi lấy nét gần nhất 0.3m
 • - Khoảng khẩu độ F/2 - F/22, Tiêu cự 35mm
 • - Góc nhìn (chéo/ngang/dọc): 62/53/37
 • - Đường kính Filter Size 58, Trọng lượng 530g