Thanh toán Apple Pay

Thanh toán Apple Pay Online

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua

Truy cập vào trang web zshop.vn vào sản phẩm muốn mua -> Mua Hàng 

Hướng dẫn Apple Pay Bước 1 zShopHướng dẫn Apple Pay Bước 1.1 zShop

 

Bước 2: Tiếp tục chọn Tiến Hành Thanh Toán

Hướng dẫn Apple Pay Bước 2 zShopHướng dẫn Apple Pay Bước 2.1 zShop

 

Bước 3: Điền thông tin địa chỉ để nhận hàng và chọn đơn vị vận chuyển

Hướng dẫn Apple Pay Bước 3 zShopHướng dẫn Apple Pay Bước 3.1 zShop

 

Bước 4: Chọn Thanh toán bằng thẻ -> Apple Pay

Hướng dẫn Apple Pay Bước 4 zShop           Hướng dẫn Apple Pay Bước 4.1 zShop

 

 

Bước 5: Thanh toán bằng Apple Pay, nhấp 2 lần để thanh toán

Hướng dẫn Apple Pay Bước 5 zShopHướng dẫn Apple Pay Bước 5.1 zShop